CROSSOVER

Instruktor nurkowania rekreacyjnego lub technicznego PSAI

Crossover jest formą kursu dla kandydatów posiadających już stopień instruktorski w innej organizacji. W zależności od poziomu posiadanego wyszkolenia instruktor-kandydat uzyska w trakcie szkolenia następujące informacje:

- filozofia szkolenia nurków PSAI
- standardy szkoleniowe i różnice programowe względem innych organizacji
- prowadzenie zajęć wg. programu PSAI na wodach otwartych
- proces certyfikacji nurków oraz wymagana dokumentacja

Czas trwania kursu:

- 1- 3 dni w zależności od poziomu szkolenia

Wymagania wstępne:

SPORT DIVING INSTRUKTOR PSAI

- posiadanie stopnia min. Open Water Scuba Diving Instruktor
- posiadanie ważnej licencji DAN Oxygen Provider
- posiadanie ważnej licencji CPR
- posiadanie polisy OC (np. ubezpieczenie DAN Professional)
- aktualne badania lekarskie

TECHNICAL DIVING INSTRUKTOR PSAI

- posiadanie stopnia min. Advanced Nitrox Instruktor
- posiadanie ważnej licencji DAN Oxygen Provider
- posiadanie ważnej licencji CPR
- posiadanie polisy OC
- aktualne badania lekarskie

CENA KURSU : 1550 pln + 120 pln licencja