RESCUE

Nurek Ratownik + Pierwsza Pomoc BLS DAN

KURS PIERWSZEJ POMOCY – BLS

DLACZEGO WARTO UKOŃCZYĆ KURS PIERWSZEJ POMOCY

- ponieważ będąc świadkiem wypadku będziemy umieli udzielić pierwszej pomocy i być może uratować tym samym komuś życie.

CEL KURSU

Kurs ten uczy udzielania pierwszej pomocy (First Aid) oraz resuscytacji krążeniowo- oddechowej
Po ukończeniu tego kursu absolwent będzie umiał:
– rozpoznać i ocenić sytuację oraz stan ofiar
– przeprowadzić odpowiednie zabiegi reanimacyjne
– zabezpieczyć poszkodowanych oraz miejsce wypadku

UWAGA!: co każde 2 lata wymagany jest kurs odnawiający w/w kwalifikacje

WYMAGANIA WSTĘPNE:

- wiek minimum 15 lat
– posiadanie uprawnień nurkowych Podstawowych lub Młodzieżowych
– wypełnienie odpowiednich dokumentów

CZAS TRWANIA KURSU:

- czas trwania kursu jest uzależniony od poziomu umiejętności uczestników i trwa min. 4 godz.

WYMAGANE OBSZARY TEMATYCZNE

1.Reanimacja krążeniowo-oddechowa
a) definicja reanimacji krążeniowo-oddechowej
b) ocena sytuacji i stanu ofiary
c) jak właściwie wykonywać reanimację
– brak oddechu – sztuczne oddychanie
– brak krążenia – pośredni masaż serca oraz sztuczne oddychanie
d) czas trwania zabiegów reanimacyjnych
e) właściwe zabezpieczenie osoby poszkodowanej oraz miejsca wypadku
f) powiadomienie odpowiednich służb
g) transport
2. Pierwsza pomoc – First Aid
a) definicja pierwszej pomocy
b) zasady udzielania pierwszej pomocy
c) symulowane postępowanie w następujących wypadkach:
– złamania
– krwawienia
– oparzenia
– uderzenia
– ukąszenia
– porażenia
d) właściwe zabezpieczenie osoby poszkodowanej oraz miejsca wypadku
e) powiadomienie właściwych służb
f) transport
3. Uwarunkowania prawne

WYMAGANE ĆWICZENIA DO ZALICZENIA KURSU:

- przeprowadzenie na manekinie reanimacji krążeniowo oddechowej
– przeprowadzenie symulowanych czynności pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
– rozpoznanie i opanowanie symulowanej sytuacji awaryjnej

UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU:

Po pozytywnym ukończeniu kursu absolwent otrzymuje międzynarodowy certyfikat BLS DAN uprawniający do udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

RESCUE DIVER (RATOWNICTWO NURKOWE)

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ RATOWNIKIEM NURKOWYM

- ponieważ będąc świadkiem wypadku nurkowego będziemy potrafili udzielić pomocy być może ratując przy tym komuś życie.
– ponadto po ukończeniu tego kursu będziemy mogli przystąpić do kursu na stopień Liderów – Przewodników Nurkowych

CEL KURSU

- celem kursu jest zdobycie umiejętności udzielania pomocy w przypadku zagrożenia życia lub wystąpienia wypadku nurkowego pod jak i nad wodą.

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA KANDYDATÓW:

- wiek min.15 lat (zgoda rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia)
– posiadanie uprawnień NURKA ZAAWANSOWANEGO – ADVANCED OPEN WATER SPORT DIVER
– posiadanie aktualnych badań lekarskich
– wykonanie min.40 zalogowanych nurkowań.

CZAS TRWANIA KURSU:

- czas trwania kursu to min.10 godz. z czego przynajmniej połowa powinna się odbyć w wodach otwartych.

ZAJĘCIA TEORETYCZNO-PRAKTYCZNE:

Po zakończeniu kursu kursanci powinni umieć: zidentyfikować problemy oraz udzielić pomocy płetwonurkowi symulującemu: kłopoty z oddychaniem, wyczerpanie, skurcz nogi, lekką panikę.
– odnaleźć i wydobyć na powierzchnię „nieprzytomnego” płetwonurka z głębokości ok. 5 m
– holować „ nieprzytomnego” płetwonurka, po powierzchni przez około 50 m. do brzegu lub do łodzi.
– po dopłynięciu do brzegu lub łodzi wyciągnąć poszkodowanego płetwonurka z wody.

UPRAWNIENIA PO ZAKOŃCZENIU KURSU:

Pomyślne ukończenie kursu pozwala na sprawne i rzetelne przeprowadzenie akcji ratunkowej w wypadku nurkowym oraz uprawnia do:
– przystąpienia do kursu dla kandydatów na Liderów – Przewodników Nurkowych.

CENA KURSÓW: Rescue Diver + Pierwsza Pomoc BLS DAN – 1200 pln + 120 pln licencja