Szkolenia specjalne

Specjalistyczne szkolenia dla służb mundurowych

Firma SILENT zajmuje się również wysoko wyspecjalizowanym szkoleniem kierowanym głównie do służb mundurowych oraz ludzi zawodowo zajmujących się ochroną osób lub mienia znacznej wartości. Firma SILENT współpracuje z wieloma doświadczonymi instruktorami mającymi za sobą służbę w wojsku i jednostkach MSWiA. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować szkolenia na najwyższym poziomie popartym ogromnym doświadczeniem zdobywanym przez lata w trakcie służby w jednostkach specjalnych.

Oferujemy podstawowe i zaawansowane szkolenia nurkowe (zgodne z Rozp. MSWiA nr 1468 – w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez MSWiA) w zakresie:

 • ratownictwa podwodnego i nawodnego
 • nurkowania z użyciem mieszanin oddechowych lub tlenu
 • nurkowania w przestrzeniach zamkniętych
 • nurkowania na głębokościach poniżej 50 metrów
 • sporządzania mieszanin oddechowych

TECHNIKI POSZUKIWANIA I ZABEZPIECZANIA OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD WODĄ

 • metody poszukiwań
 • poszukiwanie w warunkach ograniczonej widoczności
 • techniki poruszania się w przestrzeniach zamkniętych
 • zabezpieczanie i wydobywanie zatopionych obiektów
 • podstawowego kursu nurkowania, uzupełnionego o metody poszukiwań podwodnych

ZAAWANSOWANE SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE:

 • ratownictwo lodowe
 • ratownictwo podlodowe
 • nurkowania w maskach pełnotwarzowych
 • nurkowania z użyciem mieszanin oddechowych – NITROX

Przygotowujemy również indywidualne szkolenia, uwzględniające specyfikę działania danej jednostki na terenie przyszłych działań.

Z naszych usług korzystali dotychczas:

- Wojsko Polskie

- Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP

- Komisariat Wodny Policji w Poznaniu

- GOPR Grupa Jurajska

- Komenda Wojewódzka PSP w Kielcach

potrzebujesz więcej informacji – napisz tomek(at)silent.com.pl