Extended Range Nitrox

Głębokie nurkowania powietrzne- 55 metrów

Nurkowania poniżej 45 metrów z długim czasem pobytu na dnie określane są jako nurkowania Extended Range. Jako gaz denny wykorzystuje się powietrze do max. gł. 55 metrów, a do dekompresji mieszaniny nitroxowe.

*Rekomendowane jest aby kandydat na nurka ER ukończył szkolenie Narcosis Management poziom IV, aby poszerzyć swoją wiedzę nt. nurkowań ER.

Po ukończeniu szkolenia kandydat nabędzie umiejętności w zakresie:
- doboru optymalnej mieszanki dennej do planu nurkowania oraz do dekompresji
- konfiguracji sprzętu do nurkowań głębokich w różnych warunkach środowiskowych
- planowania nurkowania i wykonywania nurkowań do max. gł. 55 metrów
- planowania zużycia czynnika oddechowego przy nurkowaniach głębokich z dekompresją
- monitorowanie i umiejętności radzenia sobie pod wpływem narkozy azotowej

Wymagania wstępne:

- wiek min. 18 lat
- uprawnienia Advanced Nitrox Diver
- uprawnienia Rescue Diver
- minimum 100 nurkowań

Czas trwania kursu:

- min. 8 godzin teorii (wykłady + ćwiczenia w planowaniu i analizie gazu)
- min. 6 nurkowania do max. głębokości 55 metrów

Wymagania sprzętowe:

- zestaw dwubutlowy z separatorem
- 2 butle stage czystości tlenowej, min. 7 litrów pojemności
- 2 AO z czego jeden wyposażony w wąż o dł. min. 1,5 m, 2 AO czystości tlenowej
- 3 manomtery, z czego 2 czystości tlenowej
- worek wypornościowy (min. 23 l) zdublowany, chyba że kandydat używa w trakcie nurkowań suchego skafandra
- oświetlenie dostosowane do warunków kursu (min. 2 źródła)
- 2 przyrządy do pomiaru głębokości i czasu Zamknij
- maska zapasowa
- kołowrotek z bojką sygnalizacyjną typu otwartego
- żółta boja awaryjna
- tabliczka z ołówkiem
- urządzenie do cięcia

Zakres materiału:

  1. Historia nurkowania ER
  2. Fizyka nurkowania
  3. Zagadnienia z fizjologii nurkowań ER
  4. Rozważania konfiguracji sprzętu do nurkowań głębokich
  5. Planowania nurkowań dekompresyjnych

CENA KURSU: 1700 pln + 120 pln licencja