Nitrox i Adv Gas Blender

Kurs sporządzania mieszanek oddechowych

Przygotowanie żądanej mieszaniny oddechowej zawierającej dowolną kombinację azotu i tlenu lub dodatkowo helu, wymaga opanowania technik oraz precyzji w przygotowaniu odpowiedniej proporcji gazów składowych. Kurs ten przygotowuje kandydata jako technika w sporządzaniu mieszanek Nitrox, Trimix, Heliox.

Po ukończeniu szkolenia kandydat nabędzie umiejętności w zakresie:
- prawidłowego sporządzania mieszanek oddechowych
- doboru odpowiedniego sprzętu i jego użytkowania
- procedur bezpieczeństwa przy kontakcie z materiałami łatwopalnymi
- właściwej analizy sporządzonych gazów

Czas trwania kursu:

- min. 4 godzin teorii
- sporządzenie min. 2 mieszanin Nitrox i TMX z tolerancją do +/- 1 %

CENA KURSU: 800 pln + 120 pln licencja