OWD

Kurs podstawowy – Open Water Sport Diver

Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących nauczyć się podstaw bezpiecznego nurkowania, który daje jednocześnie możliwość poznania piękna podwodnego świata.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

-wiek od 15 lat* stopień podstawowy (do 18 roku życia wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów)
-aktualne badania lekarskie.

*Po ukończeniu kursu płetwonurka młodzieżowego absolwent uzyskuje takie same uprawnienia, co stopień podstawowy tylko, że może je wykonywać pod opieką: rodziców, opiekunów, liderów – przewodników lub instruktorów.

CZAS TRWANIA KURSU

- od 6 do 8 tygodni sesji teoretycznych i praktycznych (zajęcia 1 lub 2 razy w tygodniu). Ilość sesji uzależniona jest od poziomu zaawansowania grupy i w razie potrzeb może zostać dodatkowo zwiększona.

ZAJĘCIA TEORETYCZNE min.15 godz. (czas trwania wykładu wynosi ok. 2,5 godz.)

Wykłady obejmują następujące tematy:
– historia nurkowania i struktura organizacji
– sprzęt nurkowy
– środowisko i fizyka nurkowania
– medycyna nurkowa
– teoria dekompresji
– technika nurkowania
– omówienie pytań egzaminacyjnych
– egzamin

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE min. 15 godz.

EGZAMIN PRAKTYCZNY

- odbywa się na wodach otwartych, 4 nurkowania każde trwa minimum 15 min.

UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU

- po pozytywnym zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego uczestnik kursu otrzymuje międzynarodową licencję, która uprawnia do nurkowań do 18 m w warunkach zbliżonych do tych, w jakich odbyły się nurkowania egzaminacyjne.

CENA KURSU: 1500 pln + 120 pln licencja