BLS

Kurs Pierwszej Pomocy

DAN Basic Life Support (BLS) to wstępny poziom szkolenia, nauczający podstawowych zabiegów resuscytacji w sytuacjach zagrożenia życia oraz reagowania w przypadku wystąpienia zadławienia, krwotoku oraz wstrząsu u osób dorosłych.

Kurs Ratownika BLS stworzony został do nauczenia wiedzy i umiejętności koniecznych do prowadzenia efektywnych podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS) u doroslych. Na BLS składają się główne techniki pierwszej pomocy, które podtrzymają (lub przywrócą) życie. Pod koniec Kursu Resuscytacji DAN, Ratownik BLS będzie w stanie rozpoznać sytuacje zagrażającą życiu, zawiadomić pogotowie, wdrożyć BLS do czasu przyniesienia AED (automatyczny defibrylator) lub przyjazdu pogotowia (Zaawansowane Zabiegi Resuscytacyjne). Wczesne zawiadomienie pogotowia i wczesne BLS to 2 z 4 ogniw łańcucha przeżycia.