DIVEMASTER

Lider Przewodnik Nurkowy

Jest to kurs przeznaczony dla osób, które pragną dalej rozwijać swoje umiejętności. Po ukończeniu tego kursu można przystąpić do kursu instruktorskiego, kurs ten daje również możliwość związania się zawodowo z nurkowaniem.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:

- ukończone 18 lat
- posiadanie uprawnień NITROX DIVER
- posiadanie uprawnień RESCUE DIVER + PIERWSZA POMOC BLS lub równoważny (np. CMAS **)
- posiadanie uprawnień DAN OXYGEN PROVIDER
- posiadanie zalogowanych min. 100 nurkowań, po uzyskaniu stopnia NURKA ZAAWANSOWANEGO – ADVANCED OPEN WATER SPORT DIVER
- posiadanie aktualnych badań lekarskich

ZAJĘCIA TEORETYCZNE (minimum 12 godz.)

- historia nurkowania PSAI i innych organizacji
- obowiązki NURKA LIDERA – PRZEWODNIKA – DIVEMASTERA
- organizacja nurkowania
- procedury awaryjne
- nauka o stresie
- standardy prawne
- egzamin

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE BASENOWE (minimum 10 godz.)

- testy pływackie
- ubranie się w sprzęt ABC pod wodą
- ubranie się w sprzęt SCUBA pod wodą
- ćwiczenia bezdechowe w sprzęcie ABC i SCUBA
- procedury awaryjne
- asystowanie instruktorowi podczas szkolenia

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE NA WODACH OTWARTYCH (minimum 10 godz. i minimum 10 nurkowań ,w tym nurkowania egzaminacyjne) + asysta przy pełnym kursie na stopień OPEN WATER DIVER

- sprawdzenie wyposażenia
- odprawa
- zdjęcie i założenie pasa balastowego pod wodą
- techniki „buddy system” systemu partnerskiego
- postępowanie w przypadku braku powietrza
- wydobycie nieprzytomnego płetwonurka z dna, holowanie i pierwsza pomoc
- symulacja przystanku dekompresyjnego 5m/5min

NURKOWANIE EGZAMINACYJNE – głębokość Max. 40m

UPRAWNIENIA DIVEMASTERA

- może nurkować do 40 metrów
- nadzorować i prowadzić samodzielne nurkowania dla certyfikowanych płetwonurków w warunkach zbliżonych do umiejętności posiadanych przez danego Lidera Nurkowego.
- może asystować aktywnemu instruktorowi PSAI podczas kursów których program nie przekracza umiejętności posiadanych przez danego Lidera Nurkowego
- może przystąpić do kursu instruktorskiego

CENA KURSU: 2500 PLN + 120 pln licencja + opłata roczna