SPECJALIZACJE

Nurek wrakowo – morski

DLACZEGO WARTO NURKOWAĆ NA WRAKACH?

- ponieważ bardzo często są to jedyne atrakcyjne obiekty w miejscu, w którym chcemy zanurkować.

CEL KURSU:

Celem kursu jest nauczenie uczestników specjalistycznych technik umożliwiających bezpieczne wykonywanie nurkowań na wrakach z możliwością częściowej penetracji ich wnętrza. Po ukończeniu kursu, uczestnicy powinni posiadać umiejętność bezpiecznego poruszania się na wrakach oraz w ich wnętrzu.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:

- ukończone 15 lat (poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów)
- posiadanie Podstawowych uprawnień nurkowych
- posiadanie aktualnych badań lekarskich

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

- podstawowy sprzęt nurkowy SCUBA
- dodatkowy niezależny automat
- min. 2 urządzenia tnące (sekator, urządzenie tnące do cięcia sieci)
- kołowrotek
- bojka dekompresyjna
- kompas
- tabliczka do pisania

CZAS TRWANIA KURSU:

- 2-3 dni

ZAJĘCIA TEORETYCZNE (min. 4 godziny)

- odpowiedni dobór sprzętu
- odnajdywanie i oznaczanie wraku
- nurkowanie i eksploracja (z częściową penetracją wnętrza)

a) umiejętność poręczowania

b) technika pływania w prądzie

c) sposoby wycinania się z sieci

d) zachowywanie się wewnątrz wraków
- likwidowanie stanowiska

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (min. 4 nurkowania o łącznym czasie 2 godz.)

- nurkowanie zapoznawcze
- wycinanie się z sieci
- umiejętność posługiwania się bojką dekompresyjną
- poręczowanie
- kartografia
- nurkowania turystyczne na wrakach

UPRAWNIENIA PO ZAKOŃCZENIU KURSU:

- specjalizacja uprawnia do nurkowania na wrakach z możliwością częściowej penetracji wnętrza (z widocznością na zewnątrz) do głębokości zgodnej z posiadanymi uprawnieniami.

CENA KURSU:

550 zł + 120 zł licencja + 85 zł manual

 

Nawigacja podwodna

DLACZEGO WARTO POSIADAĆ UMIEJĘTNOŚĆ NAWIGACJI POD WODĄ?

- ponieważ czasami podczas nurkowania, tracimy orientację i nie jesteśmy w stanie odnaleźć drogi powrotnej.

Ten kurs jest przeznaczony dla płetwonurków, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie w dziedzinie nawigacji podwodnej przy wykorzystaniu kompasu oraz znaków orientacyjnych na dnie.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

- wiek min.15 lat (zgoda obojga rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia)
- posiadanie uprawnień nurkowych podstawowych lub młodzieżowych
- posiadanie aktualnych badań lekarskich

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

- podstawowy sprzęt nurkowy SCUBA
- kompas

CZAS TRWANIA KURSU

- min. 2 dni

ZAJĘCIA TEORETYCZNE (min.2 godz.)

- środowisko wodne

a) widoczność

b) dźwięk

c) prądy

d) pływy

e) falowanie
- nawigacja naturalna

a) kontury dna

b) podwodne obiekty

c) prądy

d) falowanie

e) światło

f) głębokość
- kompas

a) typy

b) budowa
- użycie kompasu
- szacowanie odległości

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (min. 2 nurkowania o łącznym czasie min. 1 godz.)

- nurkowanie na zadany azymut
- nurkowanie wg. ustalonej figury geometrycznej

UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU

- po ukończeniu kursu uczestnik uprawniony jest do nurkowania z użyciem kompasu i nawigacji podwodnej

CENA KURSU: 300 pln

 

Nurkowanie nocne i w złej widoczności

DLACZEGO WARTO NURKOWAĆ W TAKICH WARUNKACH

- ponieważ dla wielu płetwonurków nurkowania nocne są ulubionym rodzajem nurkowań ze względu na występowanie zupełnie odmiennych form życia niż podczas nurkowań dziennych.
- również nurkowania w złej widoczności są koniecznością ze względu na zmienne warunki hydrologiczne występujące w danym akwenie.

CEL KURSU

Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników ze specyficznymi procedurami i technikami oraz potencjalnymi zagrożeniami, jakie towarzyszą nurkowaniom w nocy oraz w ograniczonej widoczności.

Po ukończeniu kursu jego uczestnicy posiadają niezbędną wiedzę o specyficznych technikach nurkowania, nawigacji, procedurach nurkowania partnerskiego, komunikacji podwodnej podczas nurkowań nocnych lub w ograniczonej widoczności oraz umiejętność posługiwania się latarką w celu przesyłania sygnałów nurkowych. Uczestnicy posiadają również wiedzę jak należy się zachowywać w trakcie w/w nurkowań, aby nie zakłócać spokoju aktywnym w nocy mieszkańcom danego akwenu.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:

- posiadanie uprawnień nurkowych Podstawowych lub Młodzieżowych
- posiadanie aktualnych badań lekarskich

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

- podstawowy sprzęt nurkowy
- min. 2 latarki nurkowe
- strobo
- kompas

CZAS TRWANIA KURSU

- min. 1 dzień

ZAJĘCIA TEORETYCZNE (min.2godz.)

TEMATY:

- nurkowania nocne tak czy nie?
- zagrożenia podczas nurkowań w złej widoczności
- odpowiedni dobór sprzętu
- komunikacja pomiędzy partnerami

a) dobra widoczność

b) widoczność ograniczona oraz warunki nocne
- nawigacja
- zabezpieczenie akwenu

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (min. 2- nurkowania, min. czas każdego z nurkowań wynosi 20 min.)

- odpowiednie zabezpieczenie akwenu
- umiejętność posługiwania się różnymi rodzajami oświetlenia
- nawigacja
- znaki nurkowe

UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU

- po ukończeniu kursu uczestnik uprawniony jest do nurkowań w nocy oraz w ograniczonej widoczności.

CENA KURSU: 300 pln